Tisknout

Reklamační řád

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavujeme ke každému zakoupenému zboží fakturu se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

 

1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození a neporušení obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

2. POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

V případě reklamace zašlete reklamované zboží společně s fakturu (popř. její kopií)                      na adresu: Michal Němec, Skalsko 155, 294 26 Skalsko. 

 

3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email:

info@misteromilano.cz

V případě uznání reklamace bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

 

4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 1.10.2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.